برجسته سازی

فرودگاه چابهار

3:28
5 پسندها
523 پخش

مات (مادر)

5:26
5 پسندها
541 پخش

یک هزارا

3:58
2 پسندها
417 پخش

سکینه

3:08
0 پسندها
346 پخش

خدا بود یارت

8:23
0 پسندها
259 پخش

قسم خوردم خدایا

5:05
1 پسندها
427 پخش

چم منی کوره

5:47
0 پسندها
420 پخش

بیا گوری بنند

4:52
0 پسندها
229 پخش

اگر روزی نباشم

1:29
0 پسندها
253 پخش

ایرانشهر بازارا

4:01
6 پسندها
1,502 پخش

:: / ::