برجسته سازی

فرودگاه چابهار

3:28
5 پسندها
284 پخش

مات (مادر)

5:26
5 پسندها
361 پخش

یک هزارا

3:58
2 پسندها
312 پخش

سکینه

3:08
0 پسندها
231 پخش

خدا بود یارت

8:23
0 پسندها
149 پخش

قسم خوردم خدایا

5:05
1 پسندها
328 پخش

چم منی کوره

5:47
0 پسندها
230 پخش

بیا گوری بنند

4:52
0 پسندها
128 پخش

اگر روزی نباشم

1:29
0 پسندها
169 پخش

ایرانشهر بازارا

4:01
5 پسندها
1,031 پخش

:: / ::