قوانین و مقررات سایت.


قوانین آپلود آهنگ در سایت و اپ مکران موزیک دات کام


پخش تمامی آهنگهای رایگان در سایت به صورت رایگان میباشد اما برای دانلود باید حساب خود را به حساب حرفه ای ارتقاء دهید.

تنها دوستان هنرمند و خواننده میتوانند در سایت و یا اپ آهنگهای خود را آپلود و به انتشار بگذارند.

تمامی آهنگهای هنرمندان بدون هیچگونه تبلیغات مورد تأئید خوانند بود و درغیر این صورت حذف خواهند شد

هر آهنگ باید یک کاور اختصاصی داشته باشد و ابعاد کاور کمتر از 1080 در 1080 (حتما مربع باشد) نباشد

هر هنرمند تنها آهنگها و موزیک های خود را باید در حساب خود آپلود نماید. در غیر این صورت حذف خواهند شد.

هنرمندان میتوانند آهنگهای خود را به صورت پیش فروش و یا به صورت دریافت مبلغی از شنونده در سایت یا اپ به اشتراک بگذارند.

15 درصد مبلغ فروش و یا پیش فروش هر اثر به سایت تعلق میگیرد که برای نگهداری و امنیت سایت و اپ در نظر گرفته خواهد شد.

هنرمندان برای دریافت دسترسی امکان آپلود در سایت و یا اپ باید فرم هنرمندی را کاملا تکمیل نمایند که پس از بررسی تأئید شوند.

درصورت امکان و نیاز قوانین دیگری نیز به این قوانین افزوده خواهد شد.

:: / ::