• 1
  • 0
  • 19
  • 0
عارف بلوچ منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم کاروان

بس وترسءِ دلا

بس وترسءِ دلا
خواننده: عارف بلوچ
شاعر: ارشاد پرواز

604

:: / ::