• 0
  • 0
  • 4
  • 0
عاصم بلوچ منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم پازیب شماره 5

کیی گلها کنه

کیی گلها کنه
خواننده: عاصم بلوچ

239

:: / ::