• 1
  • 0
  • 69
  • 0
شاه جان داودی منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم دردءِ چراگ

دل تنگ مکن منا

دل تنگ مکن منا
خواننده: شاه جان داودی

3,049

:: / ::