• 1
  • 0
  • 1
  • 1
فیض محمد بلوچ منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم بلوچی سنتی 1

بیت کاسدءِ کاگد کشان

بیت کاسدءِ کاگد کشان
خواننده: فیض محمد بلوچ

516

:: / ::