• 1
  • 0
  • 97
  • 0
شاهین بلوچ (داودی) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم شاهین شماره 1

یارِ جانی جنه جانی

یارِ جانی جنه جانی
خواننده: شاهین بلوچ
بینجو: محمدعمر سامی
دهلک: عبدالرحمن دستیار
ضبط: محمود برازنده

3,284

:: / ::