• 0
  • 0
  • 1
  • 0
نورخان بزنجو منتشر شده پیش 16 روز در سنتی, در آلبوم دردانی سفر

چیه منی وش وابیه حاصل گون شرابا

چیه منی وش وابیه حاصل گون شرابا
خواننده: نورخان بزنجو

56

: / :