• 5
  • 0
  • 12
  • 3
عرفان اربابی منتشر شده پیش 4 سال در پاپ

تئی چمان ظالم

تئی چمان ظالم
خواننده: عرفان اربابی | جاسم مرادزهی
تنظیم: حسین خسروی
میکس: امید تقی یار
ملودی: عرفان اربابی
ضبط: عبدالسلام بلوچی

746

:: / ::