• 3
  • 1
  • 8
  • 3
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

امروزا بل که چونه

امروزا بل که چونه
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

1,246

:: / ::