• 4
  • 0
  • 103
  • 2
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

چادر سفیدی کجا منزلته

چادر سفیدی کجا منزلته
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

2,662

خیلی موریک های پیر بخش رو دوس دارم

:: / ::