• 4
  • 0
  • 181
  • 4
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

چادر سفیدی کجا منزلته

چادر سفیدی کجا منزلته
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

5,126

خیلی موریک های پیر بخش رو دوس دارم

:: / ::