• 3
  • 0
  • 2
  • 0
عاظم سام آی منتشر شده پیش 5 سال در پاپ

اگر میشد

اگر میشد
خواننده: عاظم سام آی
تنظیم: عبدالسلام بلوچی
عکاس: اکبر آسکانی
کاور: عکاسی ایران
بازخوانی ترانه افغانی

445

:: / ::