• 0
  • 0
  • 0
  • 0
عظیم سرفراز منتشر شده پیش 3 سال در سنتی

چنگ

چنگ
خواننده: عظیم سرفراز
نوازنده کیبرد: قاسم انصاری
نوازنده دهول: اکرم داودی

286

:: / ::