• 1
  • 0
  • 3
  • 1
شاهین بلوچ (داودی) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم شاهین شماره 1

هر چی گوشِ تو

هر چی گوشِ تو
خواننده: شاهین بلوچ
بینجو: محمدعمر سامی
دهلک: عبدالرحمن دستیار
ضبط: محمود برازنده

539

:: / ::