• 1
  • 1
  • 45
  • 3
شاهین بلوچ (داودی) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم شاهین شماره 1

منی هازگین تپا

منی هازگین تپا
خواننده: شاهین بلوچ
بینجو: محمدعمر سامی
دهلک: عبدالرحمن دستیار
ضبط: محمود برازنده

1,375

:: / ::