• 1
  • 0
  • 40
  • 2
شاهین بلوچ (داودی) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم شاهین شماره 1

منی هازگین تپا

منی هازگین تپا
خواننده: شاهین بلوچ
بینجو: محمدعمر سامی
دهلک: عبدالرحمن دستیار
ضبط: محمود برازنده

1,253

:: / ::