• 2
  • 0
  • 70
  • 2
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

لیلا خانم

لیلا خانم
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

3,748

:: / ::