• 2
  • 0
  • 37
  • 1
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

لیلا خانم

لیلا خانم
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

1,713

:: / ::