• 1
  • 0
  • 3
  • 1
فیض محمد بلوچ منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم دیوان شماره 2

الله یا هدا دادانی

الله یا هدا دادانی
خواننده: فیض محمد بلوچ

494

:: / ::