• 2
  • 0
  • 12
  • 0
عاصم بلوچ منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم پازیب شماره 5

گون هر کسا دوستی کنه

گون هر کسا دوستی کنه
خواننده: عاصم بلوچ

492
00:50

😋

:: / ::