منتشر شده حدود یک ماه پیش در پاپ
Smiley face

جدایی

  • 949
  • 8
  • 0
  • 95
  • 1
  • 2

جدایی
خواننده: عبدل علی

متن آهنگ

تو‌ من ءَ دلپروش وتی مہر ءِ تہ ءَ پرچا کُتگ
گون همے نادوستی ءَ داگے دل ءِ بند ءَ جتگ

چرا مرا در راه عشقت دل شکسته کرده ای
با همین بی مهریت بند بند دلم را سوزانده ای

تو من ءَ چه سک وت ءَ را دیر ءُ گست ءَ داشتگہ
بیوسی پہ من وت ءَ را تی گس ءَ بس دیستگہ

ببین من و خودت فاصله انداختی و رفتی
بیچارگی و درماندگی ام را در منزل تو دیده ام


من وت ءَ نزدیک کُرتگ تو وت ءَ سک داشتگ دیر
من همے رنج ءُ گمان گون تیگا بیتان سک ءِ پیر

با تو تمایل به نزدیکی داشتم اما تو
دور تر میرفتی
من با همین درد و غم هایی که ب من بخشیدی پیرشده ام

////////////////////////////////////
تو اگان بیتے من ءَ چہ سک ءُ دیر ءُ بی وپا
شر بزان که من ترا را اے دل ءَ چہ در کُتگ
توی بی وپا اگر از من زیاد دور شده ای
خوب بدان که دیر وقت است تو را از قلبم پاک کرده ام


///////////////////////////////////////

تو وتی مغروریں گپان گون وت ءَ لیکہ مزن
تی وڑیں من باز ءِ دیستگ چہ دل ءَ در کُت من ڈن

تو انچان با غرور حرف میزنی و خودت را بزرگ میپنداری
مانند تو زیاد دیده ام که از قلبم برون کرده امزندگی اے پیم نہ انت که تو من ءَ تو گون چو کُتگ
واده ءُ کولان گون دروگین تی وپاداری شُتگ

زندگی چنان ارزش ندارد که تو با من اینگونه بد کرده ای
با قول و وعده های دروغین وفاداریت کم رنگ شده


دل منی پروشتگ ترا چہ تو‌ منی نام ءَ مگر
پہ منی واست ءَ وتی تو جیگ ءِ دلبند ءَ مہ در

رنجیده ام از تو قلبم را شکسته ای نامم را بر زبانت نیار
برای من دلسوزی نکن و گریبان پیراهنت را پاره پاره نکنیاد ءِ کیت انت شر من ءَ تی بے وپایی بی وپا
گون من ءَ تی دل دگا بیت جلدی تو بیت ءِ جدا

خوب به یاد دارم بی وفایت را بی وفا
زود رنگ عوض کردی و زود از من جدا شدی
/////////////////////////////////////

تو اگان بیتے من ءَ چہ سک ءُ دیر ءُ بی وپا
شر بزان که من ترا را اے دل ءَ چہ در کُتگ
توی بی وپا اگر از من زیاد دور شده ای
خوب بدان که دیر وقت است تو را از قلبم پاک کرده ام

///////////////////////////////////////

کوچگ ءُبازار ءُ گیابان بیتگان من اے وڑا
نو‌مگر ناما منی تو من نبان تی هیچ برا

برایت چون صحرا و دشت بوده ام به پهنای صحرای بزرگ
حالا برو اسمی از من نبر هیچ وقت مال تو نمی شوم( قدرم را ندانسته ای)تو برو راه ءَ وتی گر من گران راه ءَ وتی
همسرین دوستے ترا بلکین دگ جاهے رسی

تو راه خودت بگیر برو و من راه خودم را
شاید جایی دیگر با کسی مثل من دچار شویی

من ندیستگ که ترا ستکین دلے گون من بہ بئے

پہ من ءَ هیچ پرکے نیست انت تو بئے یا که نہ بئے

هیچ وقت حس نکرده ام که تو با یقین و باور با من بوده ای
و برای من فرقی نمیکند که با من باشی یا نباشی

من نلوٹاں دژمنین دوست گون من ءَ یک جا ببیت
دل مبند تو پہ من ءَ کہ دل منی نو تی نبیت

دیگر نمیخواهم دشمن دوست نما با من باشند
دلت را مبتلایم نکن که دیگر نمیخواهم با تو باشم


////////////////////////////////////

تو اگان بیتے من ءَ چہ سک ءُ دیر ءُ بی وپا
شر بزان که من ترا را اے دل ءَ چہ در کُتگ

توی بی وپا اگر از من زیاد دور شده ای
خوب بدان که دیر وقت است تو را از قلبم پاک کرده ام

02:02

سوبین باته

:
/ :

صف

حذف