منتشر شده پیش 2 ماه در پاپ
Smiley face

شراب

  • 3,248
  • 10
  • 0
  • 438
  • 2
  • 4

شراب
خواننده: شبیر سید | نوید مهرابی
شاعر: فرزاد برشان
گیتاریست: حمید سامی
فیت: نوید مهرابی
عکاس و فیلمبردار: وحید حوت
تدوین: اسلام حوت
تنظیم و میکس: عبدالسلام بلوچی
ترجمه متن: ولید فراز
متن گذاری ویدیو: مراد رحمتی

متن آهنگ

… شراب …

دل ءَ هوس کُتگ منی شراب ءِ نوشاں انشپی
گلاسے من میار ءِ باں دل ءَ نپروشاں انشپی

دلم ھوس کردہ که شراب بنوشم امشب
مهمان پیاله ای شوم نرنجانم دلم امشب

تیاب ءِ دیم ءَ نشتگاں من گُٹ ءُ گُٹ ءَ تنگ اِتگ
نو سُد ءُ سار شُتگ منی وت ءَ شموشاں انشپی

کنار ساحل نشسته و جرعه جرعه نوشیدہ ام
ھوش از سرم پریدہ خودم رو به فراموشی میسپارم امشب

مئے جسم ءُ جان ءُ گوش ءُ دل شراب ءِ شیشگ ءِ تہ ءَ
کسی توار ءَ نشکوناں کہ کرّ اں گوشاں انشپی

جسم و جان و حس و توجه ام در جام مِی است
هیچ صدایی نمی شنوم انگار که کر شده ام امشب

شراب ءُ مستی ءُ گناہ من بے وفا ءِ گم کُتگ
روان من یار میتگ ءَ عجب من جوشاں انشپی

شراب و مستی و گناہ حاصل غم آن بیوفاست
به کوی یار می روم عجیب نترسم امشب

مراتان زندگی مبات تو وھدے گوں من ءَ نہ ئَے
پہ ملکموت ءِ زیارت ءَ کپن من پوشاں انشپی

بمیرم و تمام بشه زندگی، تو که نیستی با من
برای دیدار فرشته مرگ، کفن میپوشم امشب

کتگ من قول گوں وتا نبئے من زندگی کناں
ھمینچو مست ءِ مست باں کہ کول آں پروشاں انشپی

با خودم عهد کردم اگر نباشی ھم من زندگی کنم
آنچنان مست مست میشوم که عهدها میشکنم امشب

(فرزاد برشان)

00:00

عالی

00:00

عالی

:
/ :

صف

حذف