• 1
  • 0
  • 4
  • 1
نورمحمد نورل منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم سهبءِ سمین

منی بانداتءِ گلءِ

منی بانداتءِ گلءِ
خواننده: نورمحمد نورل
شاعر: شهید غلام محمد

508

:: / ::