• 0
  • 0
  • 10
  • 1
شاهین بلوچ (داودی) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم شاهین شماره 1

دندان طلایی آخر کجایی

دندان طلایی آخر کجایی
خواننده: شاهین بلوچ
بینجو: محمدعمر سامی
دهلک: عبدالرحمن دستیار
ضبط: محمود برازنده

642

:: / ::