• 0
  • 0
  • 13
  • 2
شاهین بلوچ (داودی) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم شاهین شماره 1

دندان طلایی آخر کجایی

دندان طلایی آخر کجایی
خواننده: شاهین بلوچ
بینجو: محمدعمر سامی
دهلک: عبدالرحمن دستیار
ضبط: محمود برازنده

833

:: / ::