• 5
  • 1
  • 115
  • 6
ثمینه کنول منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم چی خطاءِ منی 14

اله لدیان لی لدی

اله لدیان لی لدی
خواننده: ثمینه کنول

2,996

سلام بسیار اهنگ زیبایی بود

:: / ::