منتشر شده پیش 4 ماه در پاپ
Smiley face

سر شه غمان بی هوشنت

  • 1,878
  • 2
  • 0
  • 255
  • 1
  • 0

سر شه غمان بی هوشنت
خواننده: خالد راوین
تهیه شده در استدیو: استال بند
طراح کاور: محمد شیرزاد
شاعر و اسپانسر: مجیب نارویی

متن آهنگ

سر شہ غماں بی هوش انت
باندا گله ء عاروس انت
ساقی تہ ریچ پیکه شراب
دل منے گنوک انت
سہتہ کباب انت نی جگر
باندا گندیں ترا گوں دگر
طاقت ندارین من خدا
کسمتہ بں شه هم جدا
گوں تہ دارین بی وپا
زندگیا کرته تباه
بی کسی یک درده پ من
شپا نندیں تا صباح
باندا نی اخری روچ انت
باندا گو دشمناں منی
ماهیں گله عاروس انت
سر شه غمان بی هوش انت


گلگ داریں گلگ داریں
من شه بختا گلگ داریں
غم داریں غم داریں
شپی تا صباح ارسه گواریں
پیک اولی خوش بہ گلی عاروسن تی
پیک دومی سلامتی رفیقا نی
نی نامیا گپتے شه من پ یک بدے
پیک سومی کہ تی خوشی منا کشے


اپسوس عمر جوانی
منی زند و زندگانی
غم و درد تا ختم بو
نی نصیبا تی ستم بو

سادگون سادگی دردں
دل منی چنکه پدردں
زورین خاطراتان تیا
من همی کوچوان گردین
هنو انکه ماه و سالن
نه تی حالو نه حوالن
گل خوشنت خوشیاں گارانت
آ شمن چٹ بیخیال انت

01:31

عالی دادا❤🌹

:
/ :

صف

حذف