خواننده و نوازنده سرود (چنگ): هیبت مراد دامنی

تنبورگ: ابوبکر داوری – سیدمحمد روان خواه

 

 

 

برای دانلود کلیک کنید

۷