خداداد زنگشاهی از هنرمندان بلوچستان و اصالتا ایرانشهری است؛ حدود ۶۰سال است که در زمینه موسیقی نواحی فعال‌و تاکنون در ۲۴جشنواره شرکت کرده است.

گرد سفیدی موهایش را پوشانده و آوای ‌حنجره طلایی اش بهمراه نوای سازی که به زبان بلوچی «سرود» نام دارد، گوش جان را نوازش میدهد.

صحبتهایش ساده و بی ریاست و اعتقاد دارد مسئولان سعی درحل مشکلات حوزه هنر دارند اما بااین حال سخنی میگوید که شاید حرف دل بسیاری از هنرمندان کشورمان است:

«تا زمانی که هنرمندان در قید حیات هستند مسئولان باید به آنها رسیدگی و توجه کنند.»

وی میگوید که خرج زندگی اش را از حضور در مجالس و نواختن موسیقی اصیل نواحی میگذراند.

زنگشاهی گلایه‌مند از ورود سازهای غربی و معتقد است که ورود این سازها و گرایش جوانان به این نوع موسیقی باعث کم رونق شدن موسیقی نواحی و در نتیجه تاثیر بر اقتصاد خانواده های هنرمندان موسیقی نواحی میشود و در این زمینه از مسئولان خواستار چاره‌اندیشی است.

‌ نیازمند حمایت

از او درباره سازی که در دست داشت می‌گوید:

«این ساز به زبان بلوچی «سرود» و به زبان فارسی «قیچک» و «کمانچه» نام دارد.»

این خواننده و نوازنده بلوچ نگاهی پرمعنی به ساز در دستش انداخت و ادامه داد:

«از ده سالگی نواختن «سرود» را آغاز کرده و اکنون ۶۰ سال است که این ساز همدم و همراه زندگی‌ام شده است.

هنر نواختن «سرود» نسل به نسل و سینه به سینه در خانواده ما منتقل شده است به گونه ای که اکنون نوه ۱۲ ساله ام به نواختن این ساز روی آورده است.»

این پیشکسوت موسیقی نواحی هنر خود را میراثی از ۱۲۰ نسل گذشته اش دانست و افزود:

«این ساز ریشه در فرهنگ مردم بلوچستان دارد.»

 

این گونه ساز به اسم «چنگ» در جیرفت و رودبار جنوب نواخته میشود اما سبک نواختن آن متفاوت با بلوچستان است.»

زنگشاهی از مسئولان خواست تا هنرمندان در قید حیات هستند به آنها رسیدگی شود و افزود:

«هنرمندان موسیقی نواحی و عرفانی هنرمندان مظلومی هستند و نیاز به حمایت دارند ولی با این حال از شرایط موجود راضی ام.»

جوانان به موسیقی نواحی اهمیت نمی دهند

این خواننده و نوازنده بلوچ بیان داشت:

تاکنون در ۲۴جشنواره موسیقی نواحی شرکت و دربرخی موفق به کسب مقام کشوری شده ام.

وی وضعیت موسیقی نواحی و حمایت مسئولان درکشور را مطلوب دانست و ادامه داد:

«جوانان امروز به این سبک موسیقی زیاد اهمیت نمی‌دهند و بیشتر به سازهایی نظیر «اُرگ» گرایش دارند.

موسیقی اصیل سنتی ایران پیام آور صلح و آرامش است،

تقاضا دارم سازهای غربی کم رنگ تر شود و به این سازها اصیل و ایرانی بیشتر بها داده می شود،

چراکه کم رونق شدن این سبک موسیقی اصیل علاوه برآثار مخرب برهنر موسیقی ایران براقتصاد خانواده های هنرمندان نیز تاثیر منفی دارد.»‌

 

۹