آهنگ بلوچی نی دله درمان

خواننده: ادریس رخشانی
تنظیم و ارگ نواز مهرالله مهر

 

۴۴