منتشر شده پیش 17 روز در رپ

بد شد

  • 13
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

بد شد
خواننده: سینا سی4

متن آهنگ

اره بودی پیشم ولی اصلا نبودی
تو تو فکر دیگه من تو فکر تو بودم

منم بد شکستم ولی پیشم نبودی
سرت تو گوشیه با کی هم زبونی

من که فهمیدم همون روز اول
یکی دیگه جا من کرده تو رو بغل

چقد بد شدی منم شدم هو ول
اینقد پیچوندی مارو داری اصلا ایول

بد شدی بد شدی منم ردی
من گوه میزنم تو این تقدیر

لعنتی بگو بینم حالا چندی
تو که اینقد بردی مارو سنگین

نمیخوام اصلا باشی پیشم
منم قطعا مث تو لاشی میشم

نمیخوام اصلا بپری بازم
تو که عن زدی تو رابطه سر تا سر

عن زدی تو رابطه سر تا سر
عن زدی ...

( سلام چطوری عشقم تولدت مبارک میبینی من واقعا از ته دلم میخواستمت ولی تو نه گند زدی به همه چی به زندگیم)


لخت بودی رو تخت من
منم آروم کردم تو رو بغل

لب تو لب تا نصفه شب
چقد چنگ زدی تا من وحشی شم

مودمون چ رومنسی بود
صدا ناله هاشو رو گوشم میدوخت

تا خود صبح  تلپ تلوپ
همش تحریک هیکلو پسندیده بود

( من که اینقد وابسته بودم
حالا بایدم با خاطرات بسوزم

میخوای برگردی درو دو قفله زدم
آمادم دیگه از اینجا برم

حالا من رفتم دیگه اینم قبول
حالا تو هم بمون با اون هم زبون )

روز اول چقد تو ساده بودی
ولی در حقیقت که پاره بودی

تو ۲۴ ساعت تو شادی بودیم
ولی همه خندهاتو دادی زوری

یه رو میاد اونم مث من پاتو برید
هنو تو این داستانه ادامه داری...

 Hi, please go رودیو Street

 Okay sir

زندگی منم ادامه داره ...

 Let's go

:
/ :

صف پخش

حذف