• 0
  • 0
  • 40
  • 0
عارف بلوچ منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم کاروان

من چو کپوتا نالان په دوستا

من چو کپوتا نالان په دوستا
خواننده: عارف بلوچ
شاعر: ظهورشاه هاشمی

1,234

:: / ::