• 2
  • 0
  • 43
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 4 سال در سنتی

ای ناز حسنه والا

ای ناز حسنه والا
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

1,004

:: / ::