منتشر شده حدود یک ماه پیش در پاپ
Smiley face

آبین پوچان

  • 280
  • 3
  • 0
  • 19
  • 2
  • 0

آبین پوچان
خواننده: امید بامری
تنظیم و ملودی و متن: عبدالسلام بلوچی
کاور: مراد رحمتی

متن آهنگ

یک نشانی تی لنٹانی پشتا
زلف پریشان لیلایی دابا
تو پچی مارا کورته چو شیدا
یک دگه دابی چاره تو مارا

من تهی دابیں دلبر ندیسته
یک نگاهی یا گوں دل تو برته
چم تی آبی و دل می تی داما
تو می عقل و دلا هور برته

آبین پوچاں گوں
گیشتر دلا میگا جاگاه کنه
لرزنت دل و جان می
لوٹه دلا میگا رسوا کنه

من دوست داراں ترا چیروکانی
یادا مبر مارا او یار جانی
گوں ذلفا بنده تی می زندگانی
تو گوں منا بس بکن مهربانی

من سلاما بران تی یادا
وهدی تئی رنگ و رخسار گنداں
تو هما میر چوکه و ماهم
آ غلامی که بازارا گنده

من تهی دابیں دلبر ندیسته
یک نگاهی یا گوں دل تو برته
چم تی آبی و دل می تی داما
تو می عقل و دلا هور برته

آبین پوچاں گوں
گیشتر دلا میگا جاگاه کنه
لرزنت دل و جان می
لوٹه دلا میگا رسوا کنه

من دوست داراں ترا چیروکانی
یادا مبر مارا او یار جانی
گوں ذلفا بنده تی می زندگانی
تو گوں منا بس بکن مهربانی

01:40

صدات عالیه...

00:30

😍

:
/ :

صف

حذف