منتشر شده پیش 17 روز در پاپ
Smiley face

ماه شپان

  • 474
  • 4
  • 0
  • 30
  • 0
  • 1

ماه شپان
خواننده: مهران فتوحی
تنظیم: علی حق پناه
تکست؛ بهمن شهنوازی

متن آهنگ

هنگت تیی یاد منا
نلی آرام گران
په تی چمانی سرا
من تی دنیا وا دیان

بی تاب و بی کرار
نندین من انتظار
ته بیا او دلربا
بی تو بیان تباه

عشکا تیی دلا
دارا او گل خمار
بی تو کجا روان
ندر په تی هندگاته که ووتی چمانا بنده
منی دلا شه جاها سنده
منه بر باد کنه گو من نهنده
ته که برمنی دلارا،
گو وتی وشین توارا
منه حیران کنه
په چی نهنده


بیا تومنی ماه شپان
که تیی نام و توار
سر منی دلا نوشته

تهی دستانا گران
ته منی باگ بهار
تو هما یکه گله نوک بهشته

:
/ :

صف

حذف