• 12
  • 0
  • 1,176
  • 11
شبیر سید منتشر شده پیش 7 ماه در پاپ

بلوچ

بلوچ
خواننده: شبیر سید
شعر و ترز نگار: نوید مهرابی
کاور: مراد رحمتی

7,966

: / :