• 16
  • 0
  • 614
  • 10
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

توبا چه دیریه گمان

توبا چه دیریه گمان
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

6,081

چطور میتونم اهنگو دانلود کنم؟؟

:: / ::