• 3
  • 0
  • 152
  • 1
عبدل علی هوت منتشر شده پیش 3 سال در پاپ, در آلبوم آلبوم زندگی شماره 1

گریوگ ءُ زاری

گریوگ ءُ زاری
خواننده: عبدل علی
ترانه: نعیم بسمل

2,360

:: / ::