• 4
  • 0
  • 134
  • 3
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

من مست تو دیوانه

من مست تو دیوانه
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

2,949

:: / ::