• 0
  • 0
  • 12
  • 1
شاهین بلوچ (داودی) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم شاهین شماره 1

ای ماهِ عالم سوز من

ای ماهِ عالم سوز من
خواننده: شاهین بلوچ
بینجو: محمدعمر سامی
دهلک: عبدالرحمن دستیار
ضبط: محمود برازنده

721

:: / ::