• 1
  • 0
  • 9
  • 0
توار (معین شیرانی) منتشر شده پیش 4 سال در پاپ

بلوچستانی نام

بلوچستانی نام
خواننده: توار (معین شیرانی) | وحید ترکش
آهنگساز: محمد دهقان | نسیم علی
سرود: علی محمد بلوچ

503

:: / ::