• 2
  • 0
  • 313
  • 0
عاصم بلوچ منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم پازیب شماره 5

منی دوست ءُ دلبر

منی دوست ءُ دلبر
خواننده: عاصم بلوچ

8,876

:: / ::