• 2
  • 0
  • 282
  • 0
عاصم بلوچ منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم پازیب شماره 5

منی دوست ءُ دلبر

منی دوست ءُ دلبر
خواننده: عاصم بلوچ

7,939

:: / ::