• 1
  • 0
  • 12
  • 1
سرور بلاوچ منتشر شده پیش 3 سال در سنتی

نه تو بی وفایه نه من بی وفایا

نه تو بی وفایه نه من بی وفایا
خواننده: سرور بلوچ

988
00:43

😱

04:35

بسیار زیبا

:: / ::