• 2
  • 1
  • 109
  • 2
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

نازنین من ماه جبین من

نازنین من ماه جبین من
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

6,440

:: / ::