منتشر شده پیش 5 ماه در پاپ
Smiley face

عشک زندان

  • 4,106
  • 11
  • 0
  • 1,168
  • 2
  • 4

عشک زندان
خواننده: خالد راوین
تهیه و تولید: استال بند
کاور: جبار بلوچ

متن آهنگ

تو منا داتگین مهران گون چووامدار کوته
می حزانین غمین زند زرتگوگلزار کوته
ماهرنگ بی تو دنیا تهاره بی
وحدی دل می پ تو بیکرار بی


یاد کن آروچا من گوشت که دو دله که ببین راضی
مهر و دوستی بیتن رهشون نه شری لوتی نه کاضی

هر غمو سحتی رنجان زندگیه پ تو کشان
تا بگندان ترا من خوش وشیا من ترا بکشان

عشک زندانا من تی کپتگان
چ ی زندانا منا در مکن
وتی مهران تو بده زهر مکن
کینگو در غمان تو چ دالا در بکن

ای دلی دل دله شیدا منی
کوته سحره تی مهران پری
تو وت زانه منا بی تو نبی
دل بده دل تبی زندگی من تی گوزیماهه درور گلین دلبر توه دلدار منی
عشک کشکو راهان گر تو دیا ساها وتی

زهر کیت بازا هر ودین گپ گشنت
تو میار هچ دلا ی گشنت بلی گشنت

مهره گلبانگ توارن منی تی عشکه بهارن

نود و ساچانه گلین زند منی دل تهی میارن

زندگیا مگنده غم غمان تیگا من کنا کم
اپ پ اسا وتا کشان بکنا چو ترا دلجم

00:00

😍👍

01:04

خالد عالی هستی تو

:
/ :

صف

حذف