منتشر شده پیش 29 روز در سنتی

لالءِ رنگ

  • 79
  • 1
  • 0
  • 19
  • 0
  • 0

لالءِ رنگ
خواننده: منصور پاد
میکس: عبدالسلام بلوچی
بنجو: بهروز تاهو
تمبورگ: پهلوان حمید جیهند
شاعر و طرز نگار: استاد برکت برجان
تنظیم: هاشم بلوچ

:
/ :

صف پخش

حذف