• 7
  • 0
  • 76
  • 3
ثمینه کنول منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم جلدی بیا منی جانی

شنکو منا بی هال مکن

شنکو منا بی هال مکن
خواننده: ثمینه کنول

2,784

چرا نمیشه این آلبوم ثمینه رو دان کرد خودمو کشتم لطفا بگین

:: / ::