منتشر شده پیش 2 ماه در پاپ

برباد

  • 31
  • 2
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

برباد
خواننده و تنظیم: غفار سرفراز

متن آهنگ

منی دلا آرام بکن
منا تو هچ بیهوش مکن
تو بی وفا بوته نزانتو
شه من جدا بوته نزانتو
تهی غما منا گار کنت
منا شه وت بیزار کنت

بیا که دل بر تو گنوکن
تو ای دلا بر باد مکن

من پریاد جنا من پریاد کنا
من تهی نام هر روچ شب جار جنا

من روا شه ادا من وتی ی دلا
دگه بیهوش کنا تهی خاطرا

تهی کندگان منا دوست بی
تی ناز ادا منی دوس بی

بیا تو بی وفا مبه
تی وشین توار منا دوس بی

منی دلا آرام بکن
منا تو هچ بیهوش مکن

تو بی وفا بوته نزانتو
شه من جدا بوته نزانتو

:
/ :

صف پخش

حذف