• 1
  • 0
  • 3
  • 0
عارف بلوچ منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم کاروان

منی بیلی مه موجا

منی بیلی مه موجا
خواننده: عارف بلوچ
شاعر: منظور بسمل

366

:: / ::