• 0
  • 0
  • 2
  • 0
عاصم بلوچ منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم پازیب شماره 5

نه واب ءُ من کرار زانا

نه واب ءُ من کرار زانا
خواننده: عاصم بلوچ

385

:: / ::