منتشر شده حدود یک ماه پیش در پاپ

چم کَنجلی لیلا

  • 52
  • 4
  • 0
  • 3
  • 3
  • 0

لیلا
خواننده: فرشاد پیام
تنظیم: استال بند
ضبط: یارباش
عکاس: مهراد بارکزهی

متن آهنگ

چَم کَنجلی لیلا **** شیرکِن حَبر لیلا
بی تو نَبی مارا****یَک ساتوکی لیلا


نندان وَدارا تئ****گُل بی کرارن تی
تو مَنی شیرین دلبر***من پَ توجان پَرادان(فرهاد)
یَل کنه مارا تو چیا**** هنچو جانی پَ مَسکره
بی وپا بیتِ من نَزانت****بگوش بارین کی خاطرانِشتگان تی من راه سرا**** هَنچو گنوکان تو بیا
شَپ روچ ودارا من تی ****ساهُ نپس ارواح منی
گرمُ لواران ساهگه ****هُوست دله تو واهگه
دیدگ منی او ساه منی****تارین شپانی ماه منی
بی تو نبان یه ساهتی****زِرده منی ارواح منی

چَم کَنجلی لیلا **** شیرکِن حَبر لیلا1
بی تو نَبی مارا****یَک ساتوکی لیلا

چَمان وتیگا بندان****بلکین ترا بگدان
تو که نیایه لیلا**** گو کیا من بکندان
دل منی آسا رُوک کوتگ****تومنا چَ وت جدا کوتگ
دل منی لوُتیِ ترا**** بس ببه منی ماهین دلا


چَم کَنجلی لیلا **** شیرکِن حَبر لیلا
بی تو نَبی مارا****یَک ساتوکی لیلا

01:28

احساسی و عالی ممنون فرشاد جان انشالله روز به روز پیشرفت کتی

00:00

ممنون ❤اسماعیل

00:00

عالی بود داش گلم 😋

:
/ :

صف

حذف