منتشر شده پیش 16 روز در پاپ

تو منی هانیه

  • 26
  • 4
  • 0
  • 5
  • 2
  • 1

تو منی هانیه
خواننده: فرشاد پیام
تنظیم: اسماعیل هوت
میکس و مستر: یارباش
کاور: حاجی سامان
عکاس: ایمان حسین بر

متن آهنگ

تو منی دلبره تو منی هانیه
من تی شیح مرید تومنی هانیه
عاشکون تئ سَرا گوُ مَنا بد مَکن
چَم مَنا دور مَبه دِل منئ زَهیرن کن


چِینچُو مَن نِشتگان تئ وَدارا بیا
تو نیاتکِه بله پورشتگان بی ترا
بیا بچار حالا مئ بِی ترا مُورتگان
آسمان و زمین گیروگان پَ منا
چَم منئ تئ ودار راها چاری بیا
پُل آلونک دل پَ تئ چارگاتو منئ دلبره تو منئ هانیه
من تئ شیح مُرید تو منئ هانیهبی وفا مَن نَیا ای شِگانا مَجَن
تو بِده دل وتی جانا پَ تو دَیان
لیلا تو گل منئ تو منئ ساهُ جان
بی ترا وَش نَهن اُو منی هانی جان

تو منی دلبره تو منی هانیه
من تئ شیح مُرید تو منی هانیه

00:00

عالی بود فرشاد جان👍👍👍

01:18

دل منی زیر کا

:
/ :

صف

حذف