منتشر شده پیش 2 ماه در پاپ

آرامش منی تو

  • 73
  • 2
  • 0
  • 6
  • 2
  • 0

آرامش منی تو
خواننده: ایمان آزادی
تنظیم واهنگساز: ایوب مهرجویی
شعر وملودی میکس ومستر: ایوب مهرجویی

متن آهنگ

عاشکا گوشا من تهی
دل منی بیته بس تهی
هر وحدی کاهه درا پچ کنه
توگوشه منا عشک تهی
دلبره منی جانه منی تو
گومنا خوشه بس منیگه تو
تومنیگه بس گوتراخوشا
گوترا حورا دردا شموشا
بیا بیا روه ترگا پردیساگرگا
دست پ دست هنچوگله
هی منی عشک خوشگلی
دل منی هوره گوترا
بی ترا جان من مرا
من تهی کربان بیا
بی ترا برباد بیا
بیا بیا دستا بده
تومنا حسه جوده
سجی جاگا من ترا
هوگوشا تی عشک سرا
آرامش منی تو
دلخوشی بس منی تو
چم دیگ کسا نچارا
بس منی عشک تکه تو

00:28

ریده

00:00

like

:
/ :

صف پخش

حذف